MENU
Aula_close Layer 1

Præsentation af børnehuset

Børnehuset Nybrogård er en mindre institution på cirka 50 børn og ligger placeret lige ved Bagsværd Sø og er naboer til Nybrogård kollegiet.

Kontakt

Børnehusleder Nikolas Frandsen
Telefon 39 57 44 40

Års- og læreplan

Det er en ny digital og dynamisk version, som redigeres løbende i de to år, hvor den er gældende. Du vil til enhver tid kunne se den aktuelle plan via linket herunder.

Tilsyn

Det strukturerede pædagogiske tilsyn med børnehusene i Gladsaxe, afholdes hvert andet år. Tilsynene er dialog- og udviklingsbaserede og har fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Brugertilfredshedsundersøgelse, 2021

Brugertilfredshedsundersøgelse, 2021

Hverdagen i Børnehuset

En gennemgang af hverdagen samt nogle væsentlige pædagogiske fokusområder